Peli käynnistyy... Starting up...

Vedä vivusta ja katso, mitä voit voittaa! Peliin voi osallistua kolme kertaa päivässä.
Lue tarkemmat ohjeet ja säännöt

= 100 euroa rahaa

Palkintoja jaetaan 10 kpl

= MatadorMix-karkkipussi

Palkintoja jaetaan 1 kpl/päivä

= Haribo-pehmonalle

Palkintoja jaetaan 25 kpl

Lisäksi kaikkien kisaan osallistuneet ja yhteystiedot jättäneet osallistuvat vuoden karkkipussien arvontaan!

Voitto!

Jätä yhteystiedot palkinnon toimittamiseksi

Jaa peli Facebookissa ja
kutsu kaverit mukaan pelaamaan!

Tietosuojaseloste Privacy policy

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot HARIBO Lakrids Oy Ab Y-tunnus: 0905418-7 Manttaalitie 5 B, 01530 Vantaa Puh. +358 9 8700 420 info.fi@haribo.com www.haribo.fi Rekisterinpitäjään yhteydenotot: info.fi@haribo.com Palveluntarjoajaan yhteydenotot: info@panic.fi 2. Rekisterin nimi HARIBOn kilpailurekisteri HARIBOn Matador Mix -hedelmäpelikilpailua ja peliarvontaa varten. 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteri on perustettu HARIBOn Matador Mix -hedelmäpelin ja arvonnan toteuttamista, voittajiin yhteyden ottamista ja palkintojen jakamista varten sekä voittajien julkaisemiseen kilpailun sääntöjen mukaisella tavalla. Henkilötietojen käsittelyn peruste on suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua ja/tai arvontaa. Henkilötietoja säilytetään kisan ajan ja arvonnan suorittamista sekä palkintojen toimittamista varten vaadittavan ajan; 1.1.-15.6.2019. Tämän jälkeen tiedot tuhotaan muutoin, mutta kirjanpidon tositeaineistoon sisältyviä voittajien henkilötietoja säilytetään kuuden vuoden ajan. Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Rekisterinpitäjä Haribo Lakrids Oy Ab käsittelee tietoja kilpailun ja arvonnan toteutuksen suorittamiseksi, minkä lisäksi tietoihin on pääsy kisan teknisestä alustasta vastaavalla palveluntarjoajalla, Panic Marketing Ltd. Palveluntarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. 4. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää henkilön itse ilmoittamat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Lisäksi rekisteristä löytyy HARIBOn Matador Mix – hedelmäpeliä koskevaa tietoa (mm. kisaan osallistumisen ajankohta ja kisan tulos). 5. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilö ilmoittaa kerättävät tietonsa itse HARIBOn Matador Mix – hedelmäpelin verkkosivulla. Pelin yleisiä verkkosivukäyntejä koskevat tiedot saadaan internetsivuja teknisesti ylläpitävien sivujen kautta. 6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset HARIBOn Matador Mix – hedelmäpelin kautta kerättäviä tietoja käytetään ainoastaan kilpailun ja peliarvonnan toteuttamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. 7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot on suojattu erillisessä tietokannassa, jonne pääsy on vain sinne tunnukset ja salasanat omaavilla henkilöillä. Tunnukset on annettu organisaation sisällä vain HARIBOn Matador Mix – hedelmäpelin ja arvonnan toteutukseen sekä palkintojen lähettämiseen voittajille. Pelin teknisen toteutuksen toteuttaneella palvelun tarjoajalla on teknisistä syistä pääsy pelin hallintapaneeliin, josta tiedot löytyvät. Palvelun tarjoajalla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. 9. Tietojen tarkistaminen Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen peruuttaa automaattisesti myös kilpailuun ja/tai arvontaan osallistumisen. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mainontaa ja markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa lainsäädäntöä. Rekisteröidyn tulee tehdä oikeuksiensa käyttämiseen liittyvät pyynnöt sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen; info.fi@haribo.com.

Säännöt Rules

1. Järjestäjä Kilpailun järjestää Haribo Lakrids Oy Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”). Tämä kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä. 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 13-vuotiaat yksityishenkilöt lukuun ottamatta Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. Peliin voi osalistua kolme kertaa päivässä saman verkon IP-osoitteesta. 3. Osallistumisaika Kilpailu on voimassa 1.1..-15.5.2019. Arvonnan voittaja arvotaan 16.5.2019. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Voittajat saavat tiedon voitosta heti pelattuaan hedelmäpeliä ja saatuaan palkintoon oikeuttavan rivin, ja kisan päätyttyä järjestettävästä arvontavoitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. 4. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun osallistuvat kaikki osallistumisaikana peliä pelanneet ja yhteystietonsa jättäneet. Osoitteen on oltava paikallisen postin tiedossa oleva. Osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun tilaamista tai ostamista. Kilpailuun osallistutaan pelaamalla peliä ja jättämällä yhteystiedot Hedelmäpelin kampanjasivulla, jonne on linkki Haribo Suomen Facebook ja Instagram sivuilla. 5. Palkinnot kilpailussa palkinnot jaetaan satunnaisessa järjestyksessä Matador Mix -hedelmäpelissä voittoon oikeuttavan karkkirivin saaneille. Pelijärjestelmä arpoo automaattisesti voittoon oikeuttavat karkkirivit ja siitä tulee heti ilmoitus voittajalle. Kilpailuajan päätyttyä arvotaan yhteystietonsa jättäneiden kesken vuoden karkit, ja tämän arvonnan suorittaa Haribon järjestämä raati. Voittoon oikeuttavat karkkirivit ja niiden perusteella jaettavat palkinnot sekä palkintojen määrät ovat seuraavat: 1. 100 € (jaetaan 10 palkintoa) – 100 € rahasumman voittaa kolmella keltaisella lakumunalla eli kultamunalla. 2. Matador Mix 275g pussi (jaetaan 135 palkintoa) – Matador Mix pussin voittaa kolmella Lakutoukalla (arvo 1,99 €/ps). 3. Haribo-nalle (jaetaan 25 palkintoa) – nallen voittaa kolmella Dukatoksella (arvo 5,50 €/kpl). Lisäksi kaikki kisaan osallistuneet ja yhteystiedot jättäneet osallistuvat kisan lopussa vuoden karkkipussien arvontaan. Arvotaan yksi palkinto, joka sisältää 52 karkkipussia (arvo 1,99 € x 52= yht. 103,50 €). Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi eikä muuhun tuotteeseen. 6. Kilpailun voittaminen Palkinnot jaetaan satunnaisessa järjestyksessä pelijärjestelmän arpomien voittorivien perusteella. Kilpailun lopussa olevan arvonnan, johon osallistuvat kaikki kisan aikana yhteystiedot jättäneet ja jossa on palkintona vuoden karkit, voittaja valitaan arpomalla Haribon järjestämän raadin toimesta. Kilpailun voittajille ilmoitetaan voitosta Hedelmäpelin kampanjasivulla heti heidän saatuaan voittoon oikeutetun rivin. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien nimet ja kotipaikkakunnat järjestäjän Facebook-sivulla. Jos voittajaa ei tavoiteta viimeistään kahden viikon kuluessa voitosta ilmoittamisesta, voitto jää toimittamatta. Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. 7. Järjestäjän vastuu Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ja ilmoittaa niistä kilpailun verkkosivulla.

KIDS AND GROWN UPS LOVE IT SO, THE HAPPY WORLD OF HARIBO